Cookie Consent by Free Privacy Policy website

OFFROAD RICHVALD

APC OFFROAD RICHVALD 2024

Udalosť APC Offroad Richvald je vzrušujúcim zážitkom pre všetkých nadšencov offroad jazdy a dobrodružstva. Uskutoční sa dňa 1.6.2024 a ponúkne účastníkom nezabudnuteľný zážitok plný vzrušenia a adrenalínu. Táto udalosť je otvorená pre všetkých, ktorí milujú offroadové dobrodružstvo a chcú si vychutnať jedinečné skúsenosti v prekrásnom prostredí Richvaldu.

Registrácia pre účastníkov je veľmi jednoduchá - stačí kliknúť na uvedený odkaz a vyplniť potrebné údaje. Po úspešnej registrácii budeme všetkých záujemcov kontaktovať s informáciami.

Dôležitá informácia: Účastník sa zúčastňuje skúšobnej jazdy v areáli Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov – objekt RDP v obci Richvald ďalej len „cvičisko“ a jednotlivé časti dráhy sociálne zariadenia, parkovisko, príslušenstvo a súčasti uvedených objektov na vlastné nebezpečenstvo. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú Účastníkovi alebo tretej osobe jazdou Účastníka počas skúšobnej jazdy na jeho majetku , najmä však na vozidle, motocykli, stroji vyššie špecifikovanom. Účastník vyhlasuje, že plne zodpovedá za škody a ujmy ním spôsobené. Účastník sa zaväzuje počínať si tak, aby nedošlo pri jazde Účastníka ku škode na zdraví, majetku, prírode či životnému prostrediu a správať sa ohľaduplne k ostatným účastníkom pohybujúcim sa v areáli cvičiska. Účastník potvrdzuje, že preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za akékoľvek škody a ujmy ním spôsobené pri vykonávaní jazdy alebo používaní vlastného vozidla/stroja na cvičisku. Účastník vyhlasuje, že vykoná všetky potrebné opatrenia k minimalizácii nebezpečenstva úrazu jeho osoby a osôb v jeho blízkosti a bude dodržiavať pokyny udelené mu osobami zastupujúcimi spoločnosť ALFA PRO CONCEPT s.r.o. Účastník potvrdzuje, že bol osobou poverenou ALFA PRO CONCEPT s.r.o. upovedomený o povahe cvičiska, na ktorom sa realizujú jazdy, vrátane bezpečnostných, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík a nástrah súvisiacich s jeho využitím..

 

Poplatok za vstup 30 EUR

 

Registrovať sa môžete kliknutím na tlačidlo nižšie 

TU - 01.06.2024 APC OFFROAD RICHVALD 2024 - REGISTROVAŤ SA

 

 

 

 

To Top